Zobacz również

Czy wiesz, że...

Według ostatniego Raportu Biura Karier UJ ponad 87 proc. absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych znalazło pracę lub kontynuowało naukę.

Skład Komisji

Skład Komisji konkursowej:

 

 • Dr hab. Andrzej Porębski – Przewodniczący
  Prodziekan ds. finansowych
   
 • Dr Elżbieta Żak, Instytut Rosji i Europy Wschodniej,
 • Dr Kinga Gajda - Instytut Europeistyki,
   
 • Dr Małgorzata Kołaczek, Instytut Studiów Międzykulturowych,
   
 • Dr Magdalena Góra, Instytut Europeistyki,
   
 • Dr Piotr Weiser, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
   
 • Dr Michał Siudak, Katedra Ukrainoznawstwa,
   
 • Mgr Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Centrum Badań Holocaustu
   
 • Dr Piotr Bajor, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - koordynator