Zobacz również

Czy wiesz, że...

Według ostatniego Raportu Biura Karier UJ ponad 87 proc. absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych znalazło pracę lub kontynuowało naukę.

Kontakt

Zgłoszenia do udziału w Konkursie prosimy przesyłać na adres e-mail dr. Piotra Bajora: piotr.bajor@uj.edu.pl
w terminie do 30 czerwca 2014 r.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można kontaktując się z koordynatorem konkursu dr. Piotrem Bajorem pod adresem piotr.bajor@uj.edu.pl